DAVALAŠTVO I MLADI
Rb.nab. Naziv javne nabavke Dokumentacija

Datum objavljiv.

Datum otvaranja

JN 84/20 Nabavka reagenasa za imunohematološko testiranje uzoraka pacijeneta u mikroploči na automatskom imunohematološkom analizatoru NEO Iris IMMUCOR Konkursna dokumentacija 30.06.2020 27.07.2020

JN 85/20 Usluge održavanja sofrvera

konkursna dokumentacija

Odluka

30.06.2020 8.07.2020

JN82/20 Mlečne čokoladice Konkursna dokumentacija 4.06.2020 12.06.2020

JN 81/20 Medicinski potrošni materijal

Konkursna dokumentacija

Odluka

03.06.2020 02.07.2020

JN 80/20 Pokloni za davaoce

konkursna dokumentacija

Izmena komkursne dokumentacije

Odluka

29.05.2020 29.06.2020

JN 75/20 Usluge održavanja softvera konkursna dokumantacija 08.05.2020 14.05.2020

JN 74/20 Medicinski materijal (kese za krv i vakum epruvete)

Konkursna dokumentacija

Odluka

Odluka

16.04.2020 18.05.2020

JN 73/20 Mlečne čokoladice

Konkursna dokumentacija

odluka

08.04.2020 16.04.2020

JN 71/20 Serumi za imunohematološka ispitivanja

Konkursna dokumentacija

Odluka

 26.03.2020 06.04.2020

JN 61/20 Slani keks i kreker i mlečne čokoladice

Konkursna dokumentacija

12.03.2020 19.03.2020

JN 62/20 Negazirana voda

Kinkursna dokumentacija

Odluka

12.03.2020 20.03.2020

JN 63/20 Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija

Odluka

12.03.2020 23.03.2020

JN 67/20 Potvrdni testovi Konkursna dokumentacija 17.03.2020 16.04.2020

JN 65/20 Usluga skuljanja, transpirta i tretmana mediconskog otpada

Konkuesna dokumentacija

Odluka

13.03.2020 25.03.2020

JN 64/20 Mesdicinska sredstva i reagensi za imunohematološko testiranje uzoraka krvi dobrovoljnih davalava krvi (DDK)  automatizovanim postupkom za rad na aparatu Qwalus-metodom u mikroploči

Konkursna dokumentacija

odluka

13.03.2020 13.04.2020

JN 69/20 Materijal za HLA

Konkursna dokumentacija

odluka

20.03.2020 20.04.2020