Zakonska i podzakonska akta
Zakonska i podzakonska akta koja regulišu oblast transfuzije krvi

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“, br.107/05)
  • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br.125 / 2004) član 9
  • Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br 29/2002) Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša („Sl. glasnik RS“, br. 20 / 2006 i 27 / 2006)
  • Uredba o prikupljanju rezervi krvi („Sl. glasnik RS“, br.36 / 93)
  • Pravilnik o uslovima za prikupljanje, obradu i preradu ljudske krvi, njenih sastojaka i derivata („Sl. list SRJ“, br. 36/94)
  • „ Strategija obezbeđivanja adekvatnih količina krvi i produkata od krvi u Republici Srbiji (Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, Beograd, jun 2005. god)
  • Nacionalni standardi – Bezbedna krv za sve u trećem milenijumu (Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, Beograd, maj 2006)