TIPIZACIJA TKIVA
LABORATORIJA ZA TIPIZACIJU TKIVA SLUŽBE ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Radno vreme laboratorije: radnim danom od 0700 do 1500 časova.

Prijem uzoraka bolesnika (donetih sa klinike):  radnim danom od 0700 do 1000 časova.

Izdavanje rezultata analiza (bolesnika donetih sa klinike):  radnim danom od 0800 do 1300 časova u laboratoriji za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Uzimanje uzoraka bolesnicima ambulantno upućenim:  radnim danom od 0700 do 0900 časova.

Izdavanje rezultata analiza bolesnicima ambulantno upućenim:  radnim danom od 1300 do 1400 časova.

Informacije i zakazivanje analiza za bolesnke upućene sa klinika ili ambulantno vrši se telefonski  na broj 021/4877-963.

 

R.br.

VRSTA ANALIZE

Laboratorijsko posuđe u koje se  uzimaju uzorci

Vreme izdavanja rezultata

Potrebno zakazivanje

1.

Serološka tipizacijaHLA klase I

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

5 dana

DA

2.

Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I

 

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

5 dana

DA

3.

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa  T i/ ili B limfocitima (CDC)

2 vakutajnera od po 3 ml krvi donora sa K2EDTA i 5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela

5 dana

DA

4.

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa  T i/ili B limfocitima (CDC-AHG)

2 vakutajnera od po 3 ml krvvi donora sa K2EDTA i 5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela

5 dana

DA

5.

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) ELISA

2 vakutajnera od po 3 ml krvi donora sa ACD  i 5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa

5 dana

DA

6.

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) Luminex

2 vakutajnera od po 3 ml krvi donora sa ACD i 5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela

5 dana

DA

7.

Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I  (panel 20) CDC

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

NE

8.

Ispitivanje specifičnosti anti-HLA antitela klase I (panel 40) CDC

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

NE

9.

Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II  (panel 20) CDC

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

 

10.

Ispitivanje specifičnosti anti-HLA antitela klase II (panel 40) CDC

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

NE

11.

Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I  - ELISA

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

12.

Ispitivanje specifičnosti anti-HLA antitela klase I – ELISA

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

13.

Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II  - ELISA

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

14.

Ispitivanje specifičnosti anti-HLA antitela klase II – ELISA

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

15.

Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i II  - Luminex

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

16.

Ispitivanje specifičnosti anti-HLA antitela klase I i II – Luminex

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 dana

NE

17.

Ispitivanje prisustva anti-trombocitnih antitela

ELISA

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7 -15 dana

NE

18.

Ispitivanje prisustva anti-trombocitnih antitela-imunofluorescentni test

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

NE

19.

Ispitivanje prisustva anti-neutrofilnih antitela-imunofluorescentni test

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seruma)

7-15 dana

NE

20.

Molekul. Tipizacija HLA- ABC* low

3 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

21.

Molekul. Tipizacija HLA- ABDRB1* low

3 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

22.

Molekul. Tipizacija HLA B*27 low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7-15 dana

NE

23.

Molekul. Tipizacija HLA B*27 high

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7-15 dana

NE

24.

Molekul. Tipizacija HLA DRB1DQB1* low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

25.

Molekul. Tipizacija HLA DRB1* low

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

26.

Molekul. Tipizacija HLA DQB1* low

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

27.

Molekul. Tipizacija KIR alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

28.

Molekul. Tipizacija HPA alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

29.

Molekul. Tipizacija HNA alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

30.

Molekul. Tipizacija ABO alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

31.

Molekul. Tipizacija Rh (CDE) alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

32.

Molekul. Tipizacija MNS alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

33.

Molekul. Tipizacija KKD alela low

2 vakutajnera od po 3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

34.

Molekulska tipizacija homozigotnosti RhD alela

2 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

7 dana

NE

35.

Određivanje Kg u ABO  i Rh D

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

1 dan

DA

36.

Određivanje Rh fenotipa

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

1 dan

DA

37.

Određivanje ostalih krvnogrupnih sistema po antigenu

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

1 dan

DA

38.

Direktni Coombsov test-DAT (polispecifičan)

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

1 dan

DA

39.

Direktni Coombsov test-DAT  (monospecifičan)

1 vakutajner od  3 ml krvi sa K2EDTA

1 dan

DA

40.

Indirektni Coombsov test

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela

(2,5 ml seurma)

1 dan

DA

41.

Identifikacija antitela

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seurma)

2 dana

DA

42.

Enzimski screening test

5ml krvi pacijenta u epruvetu bez antikoagulansa i gela(2,5 ml seurma)

1 dan

DA