šta je krv
  uloge krvi
 ♥ Transport kiseonika  i ugljen dioksida ♥ Termoregulacija
 ♥ Transport hranljivih materija ♥ Odbrana (imunitet, fagocitoza)
 ♥ Transport raspadnih produkata metabolizma ♥ Hemostaza
 ♥ Transport hormona ♥ Održavanje acido-bazne ravnoteže

 

Eritrociti (crvena krvna zrnca) - prenose kiseonik i ugljen-dioksid, žive oko 120 dana
Leukociti (bela krvna zrnca) - odbrana od bakterija, gljiva, protozoa, virusa; uloga u upalnim procesima i alergijskim reakcijama
Trombociti (krvne pločice) - uloga u koagulaciji tj. zgrušavanju krvi prilikom povrede krvnog suda, čime se sprečava oticanje krvi.