PRINCIP DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVIDobrovoljno davanje krvi sa ciljem spašavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na sledećim principima:

  • Dobrovoljnost
  • Anonimnost
  • Neplaćenost
  • Solidarnost