mogu dati krv ako ...Postupak davanja krvi...

 Da ISKRENO  I TAČNO odgovoriš na pitanja u upitniku. Sadržaj pitanja odnosi se na tvoje trenutno zdravlje, ranije bolesti, životni stil. Deo pitanja je intimne prirode. Ukoliko nisi iskren  to može naškoditi tebi ili bolesniku  kome je zdravlje  već narušeno.

Da nakon kontrole hemoglobina obaviš razgovor sa lekarom i pregled koji uključuje kontrolu pritiska, srca i pluća.

Da daš krv u postupku koji traje oko 7 minuta i nije bolan.

Da ostaneš još desetak minuta na zahvalnom obroku da bi bio pod kontrolom stručnih lica.