O NAMA…


  POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

  Zavod za transfuziju krvi Vojvodine je zdravstvena ustanova čija je osnovna delatnost prikupljanje, čuvanje, testiranje krvi, proizvodnja produkata od krvi (eritrocita, trombocita, zamrznute sveže plazme, krioprecipitata i ostalih), proizvodnja medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku i njihova distribucija. Svoj razvoj Zavod zasniva na kvalitetu proizvoda i dijagnostičko - laboratorijskih usluga iz oblasti transfuzijske medicine, koji ispunjavaju zahteve i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

  Misija Zavoda je stalno obezbeđenje dovoljnih količina bezbedne krvi i produkata od krvi, obezbeđenje kvaliteta i efektivnosti postojećih i uvođenje novih metoda rada, proizvodnja produkata od krvi u skladu sa novim naučnim dostignućima, pružanje kvalitetnih usluga vezanih za proizvodnju medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku,uz očuvanje životne sredine i zdravlja, kao i bezbednosti na radu.

  Zavod podstiče znanja, obučenost, motivisanost, nastavno-naučnu produkciju u oblasti transfuziologije, kao i inicijativu zaposlenih uz razvoj kulture timskog rada.

  U nastojanju da obezbedi bezbednost krvi i produkata od krvi, visoki kvalitet usluga i medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku, Zavod utvrđuje sledeće principe politike kvaliteta i zaštite životne sredine:

  • stvaranje efektivnih i efikasnih procesa u skladu sa savremenim dostignućima transfuziologije,
  • upotreba kvalitetne opreme i sredstava za rad,
  • podsticanje stručnosti i osposobljenosti kadrova,
  • poštovanje zakona, propisa i standarda dobre transfuzijske i laboratorijske prakse,
  • promocija davalaštva krvi,
  • uspostavljanje dugoročnih kooperativnih odnosa na obostranu korist sa davaocima krvi, organizacijom Crvenog krsta, osnivačem i ostalim zainteresovanim stranama,
  • poštovanje zakonske regulative i zahteva koja se odnosi na zaštitu životne sredine, bezbednost na radu i  proizvodnju medicinskih sredstava,
  • kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga i proizvoda, efikasnosti poslovanja i zaštiti životne sredine.  

  Svi zaposleni prihvataju da svoje radne obaveze izvršavaju u skladu sa usvojenom politikom integrisanog sistema menadžmenta, da je planirano i periodično preispituju, da nastoje da povećavaju kvalitet svog rada uz potpunu posvećenost poslu  i  poštovanje ovakve poslovne kulture. 


  U Novom Sadu, 25.12.2014.

  Direktor Zavoda

  Dr  Radmila Jovanović