O NAMA…


Zavod za transfuziju krvi Vojvodine je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova koja više od šest decenija vrši prikupljanje, čuvanje, testiranje i pripremu produkata od krvi kao i izvođenje laboratorijskih analiza potrebnih za uspešnu i sigurnu primenu transfuzije krvi. Prikupljanje potrebnih količina krvi i produkata od krvi za lečenje povređenih i obolelih lica odvija se uz nesebičnu saradnju humanih građana na teritoriji Novog Sada, Južno bačkog-okruga i drugih delova Vojvodine.

Stalna aktivnost Zavoda na razvoju kvaliteta usluga i proizvoda zasnovana je na najnovijim naučnim dostignućima, unapređenju postojećih i uvođenju novih savremenih metodologija rada. Nastavnom i naučnom delatnošću u oblasti transfuziologije Zavod prenosi svoje znanje i stečeno iskustvo studentima i specijalizantima, vrši edukaciju zaposlenih.

Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvi i krvnim produktima i dostizanje vrhunskog kvaliteta svih laboratorijskih, proizvodnih, tehničkih i razvojnih delatnosti utvrđeno je principima politike kvaliteta:


  • savremena tehnološka oprema, dobra organizacija, efikasan sistem obezbeđenja kvaliteta krvi i produkata krvi, usluga i analiza koje se vrše,
  • povećanje procenta davanja krvi i obezbeđenje dovoljnih količina krvi za korisnike,
  • negovanje odnosa sa davaocima krvi, saradnicima i organizacijom Crvenog krsta,
  • stvaranje stručnih i sposobnih kadrova,
  • neprekidni nadzor nad procesima rada,
  • neprekidno preispitivanje i unapređenje kvaliteta usluga i proizvoda,
  • unapređenje kvaliteta u izboru dobavljača i uspostavljanju partnerskih odnosa sa njima.