mogu dati krv ako ...Ispunjavate određenej kriterijume...

Kriterijumi za davanje krvi nisu visoki. Potrebno je da:

·        imaš od 18 do 65 godina,

·        se dobro osećaš,

·        zadovoljavaš granične vrednosti hemoglobina                     

·        imaš više od 50 kg

·        vremenski razmak između dva davanja krvi bude 4 meseca za žene a za muškarce 3 meseca.

Pre davanja krvi poželjno je da doručkuješ. Lagani obrok neće smetati ni tebi a ni primaocu tvoje krvi.