MEDICINSKA TERMINOLOGIJA
Medicinska termenologija:

Anemija-  stanje u kojem je smanjeno snabdevanje tkiva kiseonikom.

Antigeni- supstance koje podstiči stvaranje antitela.

Antitela- imunoglobulini, stvaraju ih plazma ćelije u imunološkom sistemu na podsticaj

antigena.

Bilirubin - zeleno-žućkast pigment, nastaje razgradnjom hemoglobina.

Direktni- rastvorljiv u vodi

Indirektni- nerastvorljiv u vodi

Fenotip- skup svih vidljivih i merljivih fizičkih, fizioloških i biohemijkih osobina

jedinke.

Gamaglobulini – krvni proteini,čine 15-20% ukupnih proteina

Hemoliza- razgradnja eritrocita i izlazak hemoglobina iz eritrocita

IAT- indirektni antiglobulinski test

Imunizacija- Aktivna- podsticanje stvaranja antitela antigenima na primer: vakcinom

Pasivna- zaštita prenosom antitela na primer: hiper imunim gamaglobulinom

Krvne grupe – nasledne osobine na eritrocitima, trombocitima, leukocitima i proteinima u  plazmi.

Senzibilizacija- oblaganje ćelija antitelima ili komponentama komplementa