kako sprečiti hemoliznu


Kako sprečiti hemoliznu anemiju novorođenčeta?

Sve RhD negativne trudnice mogu biti uspešno zaštićene od imunizacije sa Rh D pozitivnim plodom ukoliko se:

·         redovno kontrolišu kod nadležnog ginekologa i transfuziologa

·         nakon svakog spontanog ili namernog prekida trudnoće RhD negativne žena treba da prime zaštitnu injekciju ( humani anti D imunoglobulin) u odgovarajućoj dozi.

 

Uloga humanog anti D imunoglobulin je da se veže za RhD pozitivne eritrocite ploda u krvotoku majke. Eritrociti obloženi ovim antitelima brzo se odstranjuju iz majčine  krvi i ne dolazi do imunizacije odnosno neželjenog reakcije.