Istorijat Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine


Stečeno iskustvo i stalno usavršavanje u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima iz oblasti transfuziologije i zahtevima sistema kvaliteta, garancija su kvaliteta i pouzdanosti poslovanja Zavoda.