humani anti D imunoglobulin


Kako se primenjuje humani anti D imunoglobulin?    


 Najkasnije 72  od porođaja, posle svakog spontanog ili namernog prekida trudnoće i nakon invazivnih ginekološko-akušerskih dijagnostičkih procedurakod sviih RhD negativnih žena i trudnica.        Humani anti D imunoglobulin primenjuje u vidu intramuskularne injekcije.