DAVALAŠTVO I MLADIAko ste mladi...

 

Mladi ljudi predstavljaju budućnost društva.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom motiviše mlade ljude na dobrovoljno davanje krvi. Uz podršku Rektorata Novosadskog univerziteta, Aktiva direktora srednjih škola  i nastavnika saradnika održavaju se brojna predavanja na fakultetima, visokim i srednjim školama.

 

U okviru teme „Davalaštvo i mladi“ prave informacije daju se u pravo vreme i pomažu u otklanjanju straha i svega što sputava mlade da pokažu solidarnost.