cenovnik zdravstvenih usluga
Cenovnik laboratorijskih zdravstvenih usluga

Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

 

Cenovnik je doneo Upravni odbor Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine na sednici održanoj dana 15.07.2020. godine u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite broj 110-63/20 od 11.06.2020.godine donetim od strane Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji je objavljen dana 01.07.2020. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93. i koji je stupio na snagu dana 09.07.2020. godine.  

 

Red.br Šifra Naziv usluge Vrednost
1 L026104 Anti MICA antitela - LUMINEX  3.600,11
2 L026112 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela 34.995,52
3 L026120 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela - ELISA  9.877,13
4 L026138 Ispitivanje anti-HLA antitela klase klase II  5.094,92
5 L026146 Ispitivanje anti-HLA antitela klase I  4.172,12
6 L026153 Ispitivanje izotipa Ig anti-HLA antitela - CDC 3.455,21
7 L026161 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase klase II - ELISA  13.520,34
8 L026179 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase I - ELISA  16.510,83
9 L026187 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC 3.353,87
10 L026195 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II  5.030,94
11 L026203 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II - ELISA  2.923,22
12 L026211 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC 1,00
13 L026229 Ispitivanje specifičnosti anti-HLA, antitela klase I (panel 60 različitih fenotipova HLA) - CDC 11.168,04
14 L026260 Molekularna tipizacija DP1* gena testovima niske rezolucije 9.017,32
15 L0262278 Molekularna tipizacija DP1* 34.785,54
16 L026294 Molekularna tipizacija HLA -A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  27.020,16
17 L026302 Molekularna tipizacija HLA- B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  6,922,12
18 L026310 Molekularna tipizacija HLA -B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  28.167,24
19 L026328 Molekularna tipizacija HLA -C* - PCR SSP  24.041,14
20 L026336 Molekularna tipizacija HLA- C* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  6.734,92
21 L026344 Molekularna tipizacija HLA -DQB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  7.108,12
22 L026351 Molekularna tipizacija HLA -DQB1* testovima visoke rezolucije - PCR SSP  20.689,30
23 L026369 Molekularna tipizacija HLA -DRB1* - PCR SSP  29.074,98
24 L026377 Molekularna tipizacija HLA DRB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  6.734,92
25 L026385 Molekularna tipizacija HLA DRB3*/4*/5* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  6.990,52
26 L026393 Molekularna tipizacija HLA-A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  6.922,12
27 L026401 Molekularna tipizacija HLA-B*27 gena  20.278,74
28 L026419 Molekularna tipizacija HLA-DRB3*/4* 24.558,74
29 L026427 Molekularna tipizacija KIR gena 34.707,54
30 L026443 Molekularna tipizacija NHA gena  4.707,87
31 L026450 Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I - CDC 16.881,48
32 L026468 Serološka tipizacija HLA klase I - CDC 18.313,85
33 L026476 Serološka tipizacija HLA klase II-CDC 13.929,17
34 L026492 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa separisanim T ili B limfocitima - CDC 6.100,38
35 L026500 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa ukupnim limfocitima - CDC 3.523,7933
36 L026518 Unakrsna reakcija HLA Cross-match u serumu - protočnom citofluorimetrijom 2.121,49
37 L018325 Molekularna tipizacija ABO gena - PCR-SSP metod 1.389,62
38 L018333 Molekularna tipizacija CDE gena - PCR-SSP metod 1.389,62
39 L018341 Molekularna tipizacija HPAgena - PCR-SSP metod 1.406,16
40 L018358 Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy gena- PCR-SSP metod 1.389,62
41 L018366 Molekularna tipizacija Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena - PCR-SSP metod 1.712,98
42 L018374 Molekularna tipizacija MNSs gena - PCR-SSP metod 1.223,88
43 L018408 Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena - PCR-SSP metod 1.078,58
44 L018473 Specifičnost antitrombocitna antitela - ELISA 2.436,83
45 L018234 Antitrombocitna antitela - ELISA 1.028,90
46 L018168 ABO krvna grupa - pločica 114,52
47 L018176 ABO podgrupa - epruveta 254,72
48 L018192 ABO/RhD krvna grupa - epruveta 280,75
49 L018226 Adsorpcija eritrocitnih antitela 272,62
50 L018242 Elucija eritrocitnih antitela  256,68
51 L018259 Elucija eritrocitnih antitela - toplotna elucija 1,00
52 L018275 Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca - epruveta 222,05
53 L018283 Interreakcija, eritrociti davaoca i serum primaoca - mikroepruveta 541,15
54 L018309 Ispitivanje posttransfuzijske reakcije - epruveta 1,00
55 L018317 Kompletna interreakcija - mikroepruveta 1,00
56 L018416 Monospecifican direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta 288,21
57 L018457 Polispecifičan direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta 148,58
58 L018481 Tipizacija antigena A1 - epruveta 164,89
59 L018507 Tipizacija antigena Cw - epruveta 217,96
60 L018523 Tipizacija antigena Fya - epruveta 376,87
61 L018549 Tipizacija antigena Fyb - epruveta 376,87
62 L018564 Tipizacija antigena H - epruveta 152,87
63 L018580 Tipizacija antigena Jka - epruveta 376,87
64 L018606 Tipizacija antigena Jkb - epruveta 376,87
65 L018622 Tipizacija antigena K - epruveta 199,73
66 L018630 Tipizacija antigena k - epruveta 334,63
67 L018663 Tipizacija antigena Lea - epruveta 300,55
68 L018689 Tipizacija antigena Leb - epruveta 300,55
69 L018713 Tipizacija antigena M, epruveta 369,59
70 L018721 Tipizacija antigena N - epruveta 419,19
71 L018747 Tipizacija antigena P1 - epruveta 280,40
72 L018762 Tipizacija antigena S - epruveta 266,74
73 L018770 Tipizacija antigena s - epruveta 378,07
74 L018812 Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C,c,E,e) - epruveta 1.802,00
75 L018838 Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema po antigenu - epruveta 1.080,84
76 L018879 Tipizacija RhD antigena - epruveta 219,19
77 L018911 Tipizacija RhD Weak antigena - epruveta 359,86
78 L018945 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - mikroepruveta 489,91
79 L018952 Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG medijumu - mikroepruveta 270,86
80 L018960 Identifikacija eritrocitnih antitela AHG medijum - epruveta 487,60
81 L018978 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - epruveta 521,21
82 L018986 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - mikroepruveta 338,23
83 L019000 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - epruveta 563,56
84 L019034 Indirektan Coombs-ov test (IAT) - mikroepruveta 219,95
85 L019042 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - epruveta 131,73
86 L019059 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - mikroepruveta 168,98
87 L019109 Titar anti-A antitela u serumu - epruveta 1,00