cenovnik biohemijskih i hematoloških usluga
ЦЕНОВНИК  БИОХЕМИЈСКИХ И ХЕМАТОЛОШКИХ УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ПАЦИЈЕНАТА

 

Р.бр. Шифра Назив услуге Цена услуге
1. 100/Л017084 Крвна слика са леукоцитарном формулом 450,00
2. 101/Л014209 Седиментација еритроцита (СЕ) 150,00
3. 102/Л002618 Одређивање концентрације ГЛУКОЗЕ у серуму 100,00
4. 103/Л001057 Одређивање активности АЛТ у серуму 100,00
5. 104/Л001651 Одређивање активности АСТ у серуму 100,00
6. 105/Л002543 Одређивање активности ГГТ у серуму 100,00
7. 106/Л001917 Одређивање концентрације УКУПНОГ БИЛИРУБИНА у серуму 100,00
8. 107/Л004317 Одређивање концентрације УРЕЕ у серуму 100,00
9. 108/Л006262 Одређивање концентрације УРЕЕ у серуму 100,00
10. 109/Л002816 Одређивање концентрације УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА у серуму 100,00
11. 110/Л006072 Одређивање концентрације ТРИГЛИЦЕРИДА у серуму 100,00
12. 111/Л002857 Одређивање концентрације ХДЛ холестерола у серуму 150,00
13. 112/Л002899 Одређивање концентрације ЛДЛ холестерола у серуму 150,00
14. 113/Л003293 ИНДЕКС АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ( ЛДЛ/ХДЛ-холестерол) у серуму 400,00
15. 114/Л002667 Одређивање концентрације ГВОЖЂА у серуму 200,00
16. 115/Л005439 Одређивање концентрације УКУПНИХ ПРОТЕИНА у серуму 100,00
       

Услуге на лични захтев могу се пружити и пацијентима:

-         Који немају упут

-         Не могу  или нису оверили упут на Комисији РФЗО (важи за кориснике услуга ван територије града  (Нови Сад)

-         Који нису осигурани

-         Који нису држављани Републике Србије

-         Услуге услуге које нису уговорене РФЗО