Kontakt informacije
Kontakt telefoni i e-mail adrese u  Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine

 

 CENTRALA  021/4877 999  
 FAX  021/4877 978  
 TEHNIČKI SEKRETAR  021/4877 951

sekretar@transfuzija.org.rs

EKONOMSKA SLUŽBA

 

021/4877 967

 

sef.racunovodstva@transfuzija.org.rs

racunovosdtvo@transfuzija.org.rs

plan.analiza@transfuzija.org.rs

PRAVNA SLUŽBA 021/4877 976 pravna.sluzba@transfuzija.org.rs
JAVNE NABAVKE 021/4877 976 javne.nabavke@transfuzija.org.rs
PRIJEM DAVALACA 021/4877 955  
LEKAR NA DAVALAŠTVU 021/4877 973  
URGENTNA TRANSFUZIJA 021/4877 957  
KRVNI PRODUKTI 021/4877 958  
AFEREZE (TROMBOCITAFEREZE) 021/4877 959 procesiranje@transfuzija.org.rs
AMBULANTA ZA PACIJENTE 021/4877 983 radnim danom od 07-10 i 13-14 h
GLAVNI TEHNIČAR ZAVODA 021/4877 962 glavna.sestra@transfuzija.org.rs
TIPIZACIJA TKIVA 021/4877 963 imunohematologija@transfuzija.org.rs
KONTROLA KVALITETA 021/4877 964 kontrola.kvaliterta@transfuzija.org.rs
IMUNOLOŠKA LABORATORIJA 021/4877 968 imunohematologija@transfuzija.org.rs
PRENATALNA LABORATORIJA 021/4788 969 imunohematologija@transfuzija.org.rs
SEROLOŠKA TESTIRANJA DAVALACA 021/4877 970 imunoserologija@transfuzija.org.rs
OBRADA KRVNIH GRUPA DAVALACA 021/4877 971  
MOTIVACIJA DAVALACA 021/4877 972 info@transfuzija.org.rs
STATISTIKA DAVALACA 021/4877 975 info@transfuzija.org.rs
ODNOSI SA JAVNOŠĆU 021/4877 980

budidavalackrvi@gmail.com 

TEHNIČKA SLUŽBA 021/4877 953 pravna.sluzba@transfuzija.org.rs