AKREDITACIJA 2016
 


OBNAVLJANJE EFI AKREDITACIJE 2016

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu je i u  2016. godini obnovila akreditaciju u okviru standarda kvaliteta mađunarodne organizacije Evropske Federacije za Imunogenetiku-EFI sa sedištem u Lajdenu (Holandija).

Obnova akreditacije se odnosi na oblast imunogenetike i histokompatibilnosti (tkivne podudarnosti) a za kategorije:

-Transplantacija bubrega i/ili pankreasa;

-Transplantacija solidnih organa;

-Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze;

-Udruženost sa bolestima;

-Transfuzija.
Akreditacija je obnovljena nakon još jedne serije eksternih testiranja nepoznatih uzoraka koji su prispeli iz inostranih centara tokom protekle godine i usklađivanja procedura rada sa aktuelnim  EFI Standardom verzija 6.3, a nakon provere od strane dva inspektora iz inostranstva (Turska i Italija).

Obnova akreditacije prema EFI standardima predstavlja dokaz visokog kvaliteta rada laboratorije za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, na dobrobit mnogih pacijenata koji se leče u našem transplantacionom centru kakav je Klinički Centar Vojvodine, Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Vojvodine kao regiona.

 

 

Novi Sad 

18.10.2016.

 

Prof. dr sc. med Svetlana Vojvodić

Sertifikat možete videti klikom na sledeću sliku: