AKREDITACIJA 2015
 


REAKREDITACIJA 2015

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je u 2015. godini sa uspehom sprovela sve aktivnosti u cilju obnavljanja akreditacije od strane

Evropske federacije za imunogenetiku -EFI. EFI sertifikat je odobren za oblast imunogenetike i histokompatibilnosti na period od jedne godine, čime se laboratorija reakredituje za narednu godinu.Aktivnosti koje su prethodile reakreditaciji su: održavanje nivoa kvaliteta laboratorijskih analiza i procedura koje su usklađene sa EFI standardom verzija 6.2,  revizija dokumenta sistema kvaliteta u okviru EFI i ISO standarda koje laboratorija ima, interne provere sistema kvaliteta, eksterna testiranja za određene laboratorijske analize iz domena imunogenetike i histokompatibilnoisti u Rimu, Lajdenu (ETRL-referentna laboratorija EUROTRANSPLANT-a), Wroclavu, Beču, Sofiji, Istanbulu, Dizeldorfu, Ženevi.  Po broju centara i vrsti analiza za koje laboratorija za tipizaciju tkiva vrši eksterna testiranja, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine predvodi ne samo u zemljama regiona (Balkan) već i u Evropi. Kategorije EFI akreditacije za koje postoji obnova sertifikacije su: transplantacija organa, transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, studije udruženosti sa bolestima i HLA/HPA /

HNA i Transfuzija, dakle za sve moguće akreditacione kategorije koje su predviđene EFI akreditacijom.

Od tehnika za koje je laboratorija za tipizaciju tkiva do sada stekla EFI reakreditaciju postoje: HLA tipizacija CDC (za I HLA klasu), PCR-SSP, PCR-SSO, niskom i visokom rezolucijom (za II HLA klasu visoka rezolucija), detekcija i identifikacija antitela i Cross Match: CDC, detekcija i identifikacija antitela: ELISA i Luminex tehnologija, HPA/HNA genotipizacija. Sve pomenute aktivnosti sprovodi tim u sastavu: Prof.dr sc. med. Svetlana Vojvodić, Dr Ademović Sazdanić Dušica, Strajnić Dragica i Lulašić Ana.

dana 11.09.2015.

Prof. dr sc. med Svetlana Vojvodić


Sertifikat možete videti klikom na sledeću sliku: