AKREDITACIJA 2014
 


ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE STEKAO RESERTIFIKACIJU OD STRANE EVROPSKE FEDERACIJE ZA IMUNOGENETIKU –EFI

Evropska Federacija za Imunogenetiku je međunarodna evropska organizacija u oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti organizovana sa ciljem da se unapredi imunogenetika kao medicinska disciplina i da se standardizuju tehnike i kriterijumi za akreditaciju laboratorija u ovoj oblasti.

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu je 2013. godine proverom kvaliteta rada od strane EFI inspektora ponovo stekla sertifikat o EFI akreditaciji kao potvrdu visokog kvaliteta rada. Za postignute rezultate na međunarodnom nivou zaslužan je tim koga čine:

  1. Prof. dr sc. med. Svetlana Vojvodić, specijalista transfuziolog-hematolog, u funkciji direktora laboratorije za tipizaciju tkiva,
  2. dr Dušica Ademović-Sazdanić, specijalista transfuziolog, u funkciji tehničkog supervizora laboratorije za tipizaciju tkiva,
  3. Dragica Strajnić, laboratorijski tehničar za rad u transfuziologiji, u funkciji menadžera kontrole kvaliteta i laboratorijskog tehničara laboratorije za tipizaciju tkiva,
  4. Ana Lulašić, laboratorijski tehničar za rad u transfuziologiji, u funkciji laboratorijskog tehničara laboratorije za tipizaciju tkiva.

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu će i u narednom periodu  nastaviti rad na usavršavanju i uvođenju novih tehnika rada na polju imunogenetike i proširivati sertifikaciona polja EFI akreditacije, u cilju pružanja novih i savremenijih dijagnostičkih usluga pacijentima i efikasnije saradnje sa zdravstvenim ustanovama.


Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine učestvuje u mnogim kliničkim aktivnostima poput transplantacije solidnih organa, transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, imunogenetici, transfuziji krvi i drugim oblastima, izvođenjem različitih testova, pružanjem medicinskih konsultacija, sarađujući sa brojnim timovima i pojedincima na nacionalnom i međunarodnom nivou, vodeći računa o kvalitetu usluga pruženih pacijentima. Neophodna tačnost, znanje, efikasnost, efektivnost, poverljivost, najniži stepen rizika od  nastanka greške i zajednički "jezik" u smislu primene jedinstvenih standarda među laboratorijama iz oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti, su obezbeđeni kroz dobro pripremljen program akreditacije.

U 2014. Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine  je obnovila EFI akreditaciju sa sertifikacijom i uvođenjem u rutinski rad novih tehnika u okviru kategorija EFI akreditacije: transplantacija organa, transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, studije asocijacije sa bolestima i transfuzija.

Prednosti EFI akreditacije i sertifikacije za Laboratoriju za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine su: obezbeđivanje pouzdanih rezultata, izbegavanje grešaka i neusaglašenosti, obezbeđivanje kompetentnosti i samopouzdanja u radu, uzajamno poređenje rezultata sa drugim akreditovanim laboratorijama, poboljšanje uslova rada, učešće zaposlenih u obrazovnim aktivnostima, održavanju visokog nivoa edukacije, saradnja sa drugim naučnim akreditovanim odeljenjima, poboljšanje efikasnosti, modernizaciju procesa (organizacija, način rada), sticanje konkurentske prednosti, povećanje poverenja pacijenata i svih primaoca usluga, unapređenje kvaliteta usluga, sticanje afirmacije na međunarodnom nivou i promocija poverenja korisnika usluga.

Sertifikat možete videti klikom na sledeću sliku: