AKREDITACIJA 2013
 


ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE STEKAO RESERTIFIKACIJU OD STRANE EVROPSKE FEDERACIJE ZA IMUNOGENETIKU -EFI

 

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu je prva ustanova u Srbiji čija je laboratorija za tipizaciju tkiva  stekla sertifikat od strane Evropske federacije za Imunogenetiku još 2010. godine. Od prve sertifikacije laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je nastavila rad na polju reakreditacije i obnovila sertifikate 2011. i 2012. godine. U poslednje tri godine laboratorija za tipizaciju tkiva je u rutinski rad uvela najsavremenije tehnike na polju transplantacione imunologije i imunogenetike i te metode sertifikovala putem eksternih kontrola kvaliteta rada u nekoliko centara u Evropi.  Laboratorija za tipizaciju tkiva se uspešno testira eksternim kontrolama kvaliteta rada u sledećim evropskim centrima:

 1. UniversityHospital «ALEXANDROVSKA», Department of Clinical Immunology, Sofia, Bulgaria,
 2. Department for BloodGroup Serology, Medical University of Vienna, Austria,
 3. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italy,
 4. Departmentof Immunohaematology and Blood Transfusion, Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands-laboratorija pri EUROTRANSPLANTU,
 5. Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland,
 6. National Reference Laboratory for Histocompatibility, University Hospital,Geneve, Switzerland,
 7. Fundeni Clinical Institute, Carol Davila University, Bucharest, Romania,
 8. Department of Medical Biology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Turkey.

 

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu je 2013. godine proverom kvaliteta rada od strane EFI inspektora ponovo stekla sertifikat o EFI akreditaciji kao potvrdu visokog kvaliteta rada. Za postignute rezultate na međunarodnom nivou zaslužan je tim koga čine:

 1. Prof. dr sc. med. Svetlana Vojvodić, specijalista transfuziolog-hematolog, u funkciji direktora laboratorije za tipizaciju tkiva,
 2. dr Dušica Ademović-Sazdanić, specijalista transfuziolog, u funkciji tehničkog supervizora laboratorije za tipizaciju tkiva,
 3. Dragica Strajnić, laboratorijski tehničar za rad u transfuziologiji, u funkciji menadžera kontrole kvaliteta i laboratorijskog tehničara laboratorije za tipizaciju tkiva,
 4. Ana Lulašić, laboratorijski tehničar za rad u transfuziologiji, u funkciji laboratorijskog tehničara laboratorije za tipizaciju tkiva.

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu će i u narednom periodu  nastaviti rad na usavršavanju i uvođenju novih tehnika rada na polju imunogenetike i proširivati sertifikaciona polja EFI akreditacije, u cilju pružanja novih i savremenijih dijagnostičkih usluga pacijentima i efikasnije saradnje sa zdravstvenim ustanovama.

Sertifikat možete videti klikom na sledeću sliku: