AKREDITACIJA 2011
 


TIPIZACIJA TKIVAPOEVROPSKIM STANDARDIMA 


Evropska federacija za imunogenetiku je evropska međunarodna organizacija nadležna za oblast imunogenetike i histokompatibilnosti (tkivne podudarnosti),  koja propisuje standarde u ovoj oblasti a oni predstavljaju smernice u radu svih laboratorija koje se bave ovom delatnošću.

“Odeljenje za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je24.08.2011. godine steklo sertifikat o re-akreditaciji od strane Evropske Federacije za Imunogenetiku-EFI.Evropska federacija za imunogenetiku je evropska međunarodna organizacija koja propisuje standarde u oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti. Ovim sertifikatom je ponovo potvrđen kvalitet rada Odeljenja za tipizaciju tkiva koji je usklađen i odgovara datim standardima. Sticanjem re-akreditacije, potvrđeno je da Odeljenje za tipizaciju tkiva permanentno održava i unapređuje postignuti nivo kvaliteta rada. Ovim sertifikatom  čije je važenje do 24.09.2012. godine, Odeljenje za tipizaciju tkiva je proširilo polje setifikacije na nove, kako kategorije tako i nove tehnike koje nisu bile obuhvaćene prethodnim sertifikatom. Odeljenje za tipizaciju tkiva je steklo setifikate za eksterna testiranja iz pet evropskih centara (Austrija, Italija,  Poljska, Bugarska, Turska) i istim intenzitetom će nastaviti sa svim aktivnostima na polju EFI re-akreditacije sa ciljem stalnog unapređenja kvaliteta rada putem sticanja novih sertifikata I kategorija akreditacije”,- rekla je Doc.dr Svetlana Vojvodić, načelnik Službe za laboratorijsku i drugu dijagnostiku Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Odeljenje za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine  je re-akreditovano za kategorije transplantacije tkiva (matične ćelije hematopoeze), organa (bubrezi, jetra) i udruženosti sa bolestima za metode koje su uključene u date kategorije  akreditacije.


Standardi EFI federacije obuhvataju mnoštvo uslova i pravila u radu na ovom polju vezani sa kadrovima, opremom, organizacijom laboratorije ali i složenog sistema kontrole kvaliteta, gde spadaju

  • spoljna testiranja kvaliteta (External Proficiency Testing)
  • evaluacija kompetencije zaposlenih,
  • zadovoljstvo korisnika,
  • sistem kontinuirane evaluacije i monitoringa
  • evaluacija kontrole kvaliteta.

Odeljenje za tipizaciju tkiva je prva i jedina laboratorija u našoj zemlji koja je stekla EFI akreditaciju.

Značaj ove re-akreditacije za našu državu je u tome jer je ona uvrštena među države Evrope koje imaju EFI akreditovane laboratorije. Najveći značaj akreditacije odnosi se na dobrobit za mnogobrojne pacijente koji čekaju na transplantaciju tkiva i organa.

Koliko je ova akreditacija važna za našu zemlju govori i činjenica da ni jedna država ne može biti uključena u međunarodnu razmenu tkiva i organa putem nadležnih institucija i organizacija,  ukoliko nema EFI akreditovane laboratorije.

Na sledećoj stranici možete se informisati o zemljama koje imaju EFI akreditovane laboratorije.Više>>>

Sertifikat možete videti klikom na sledeću sliku: