AKREDITACIJA 2010
 


24.09.10.Odeljenje za tipizaciju tkiva je akreditovano od strane Evropske federacije za imunogenetiku (EFI-EUROPEN FEDERATION FOR IMMUNOGENETICS)

Evropska federacija za imunogenetiku je evropska međunarodna organizacija koja propisuje standarde u oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti.

Odeljenje za tipizaciju tkiva je akreditovano od strane EFI organizacije sertifikatom koji važi od 24.09.2010.godine.

Odeljenje za tipizaciju tkiva je akreditovano u oblasti transplantacije tkiva ( matične ćelije hematopoeze) i organa ( bubrezi, jetra) sa metodama koje su uključene u date kategorije  akreditacije.

Ni jedna država ne može biti učlanjena u međunarodnu razmenu organa putem nadležnih institucija i organizacija ako nema

akreditovanu EFI laboratoriju!

 

Sertifikat možete videti klikom na sliku: