Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

 

PRENATALNA ZAŠTITA

Prenaralna zaštita trudnica obuhvata period pre prđenje deteta. Odnosi se na dijagnostiku i prevenciju senzibilizacije ploda u trudnići

Da bi se to ostvarilo neophodno je da se svakoj ženi tokom trudnoće utvrdi: 

 

  • ABO i Rh D krvnogrupna pripadnost i
  • prisustvo ili odsustvo antitela u cirkulaciji.

 

Šta je hemolitička bolest novorođenčeta (HBN) ?

Kada i koje analize da uradi svaka trudnica ?

Kako sprečiti hemoliznu anemiju novorođenčeta ?

Kako se primenjuje humani anti D imunoglobin ?

Medicinska terminologija ?