Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

Zastupljenost krvnih grupa

 

 

Kod nas je najzastupljenija krvna grupa A+ a najmanje zastupljena AB-. Svaki primalac dobija krv svoje ABO krvne grupe odgovarajućeg RhD antigena ali postoji mogućnost da primi i krv druge odgovarajuće krvne grupe prema šemi: