Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

O krvnim produktima...

 

Od svakog davaoca krvi uzima se 350 ili 450 ml krvi. Krv se uzima u namensku ambalažu u kojoj se već nalazi konzervans koji će omogućiti da se krv čuva do upotrebe. Da bi se svaka jedinica krvi najvaljanije upotrebila posebnim postupcima (centrifugiranje, separacija) se mogu izdvojiti:

 

  1. Plazma - čuva se na temperaturi od -200C do jedne godine slika
  2. Eritrocitni produkti - čuvaju se na temperaturi od +40C do 42 dana slika
  3. Trombocitni koncentrat - čuva se na sobnoj temperaturi do 5 dana uz neprestano mešanje slika