Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

SLUŽBA ZA KLINIČKU TRANSFUZIOLOGIJU, TERAPIJSKE USLUGE I

DISTRIBUCIJU KRVI I PRODUKATA OD KRVI

Načelnik službe: dr Biljana Peković,  specijalista transfuziolog

Glavni tehničar službe: Aleksandar Radošević, laboratorijski tehničar, sa V stepenom iz transfuziologije

Broj telefona Službe: 021 4877 957

Zaposleni:

4 lekara specijaliste transfuziologije

10 laboratorijskih tehničničara ,  sa V stepenom transfuzoliškog smera

Radno vreme 24 sata 365 dana u godini

Osnovna delatnost službe:

obezbeđenje korisnika dovoljnim količinama krvi i krvnih produkata

laboratorijsko transfuziološko testiranje bolesnika (pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja krvi bolesnika)

promet, skladištenje i transport krvi i produkata od krvi

transfuziološko lečenje bolesnika

terapijske aferezne procedure kojima se izdvajaju ili zamenjuju određeni patološki krvni sastojci

konsultacija i edukacija o transfuziološkom lečenju bolesnika

U svom sastavu ima 2 organizacione jedinice-odeljenja

- odeljenje za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine

- odeljenje za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi pti institutima u Sremskoj Kamenici

U službi se izvode sledeće laboratorijske analize:

Određivanje pripadnosti korisnika ABO i Rh krvnogrupnom sistemu kod odraslih i novorođenčadi

Određivanje direktnog antiglobulinskog testa

Unakrsna proba između eritrocita davaoca i seruma primaoca krvnog produkta

Direktna proba po potrebi

Identifikacija iregiralnih antitela u krvi primaoca i tipiziranje jedinica krvi sa ciljem iznalaženja adekvtne, odnosno kompatibilne krvi za transfuziju senzibilisanih bolesnika

Ispitivanje posttransfuzionih reakcija