Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

SLUŽBA ZA PRIKUPLJANJE, TESTIRANJE, PROIZVODNJU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Načelnik službe:  Doc. dr Zorana Budakov Obradoviće doktor medicine spcijalista u transfuziologiji

Glavni tehničar službe: Sonja Krunić, tehničar sa završenim V stepenom transfuziologije

 

Broj telefona odeljenja: 021 4877 958

 

Osnovna delatnost Službe:

 

  • prikupljanje krvi od dobrovoljnih davalaca krvi u Zavodu i akcijama organizovanim na teritoriji grada Novog Sada i Južnobačkog okruga Vojvodine.
  • testiranje uzoraka dobrovoljnih davalaca krvi u ABO/RhD krvnogrupnim sistemima i skrining iregularnih antieritrocitnih antitela
  • testiranje uzoraka dobrovoljnih davalaca krvi na markere bolesti koje se prenose putem krvi u uzorcima krvi davalaca
  • proizvodnja produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava