Tuesday the 30th - - Joomla 3.1 Templates

 

Direktor Zavoda: Prim. dr sc. med. NEVENKA  BUJANDRIĆ, v.d. specijalista transfuziolog

Glavni  laboratorijski tehničar Zavoda: Natalija Radišić Kojadinović, medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

 

 

ORGANIZACIONE JEDINICE ZAVODA

I SLUŽBA ZA PRIKUPLJANJE KRVI, TESTIRANJE, PROIZVODNJU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Načelnik službe: Doc. dr Zorana Budakov Obradović, doktor medicine specijalista u transfuziologiji

Glavni tehničar I službe: Krunić Sonja, tehničar sa V stepenom iz transfuziologije

 

II SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU I DRUGU DIJAGNOSTIKU

Načelnik službe: - Prof. dr sc. med. Svetlana Vojvodić, spec. transfuziolog-hematolog

Glavni laboratoriski tehničar II službe: Mirjana Đilas, Viši laboratorijski tehničar sa VI stepenom iz transfiziologije

 

 

III SLUŽBA ZA KLINIČKU TRANSFUZIOLOGIJU, TERAPIJSKE USLUGE I DISTRIBUCIJU KRVI I PRODUKATA OD KRVI

Načelnik službe: Dr Biljana Peković, specijalista transfuziolog

Glavni laboratorijski tehničar III službe: Radošević Aleksandar, laboratorijski tehničat sa V stepenom iz transfuziokogije

 

IV SLUŽBA ZA OBEZBEĐENJE I KONTROLU KVALITETA

Načelnik službe: Doc. dr Jasmina Grujić,  doktor medicine specijalista u transfuziologiji

Glavni laboratorijski tehničar IV službe: Slađana Erceg, viši laboratorijski tehničar VI stepena

 

V SLUŽBA ZA PRAVNE EKONOMSKO-FINANSIJSKE I TEHNIČKE POSLOVE

Načelnik službe: Tanja Pojužina, dipl pravnik