Sunday the 10th - - Joomla 3.1 Templates

 

ZNAK 

 

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine je zdravstvena ustanova čija je osnovna delatnost prikupljanje, čuvanje, testiranje krvi, proizvodnja produkata od krvi (eritrocita, trombocita, zamrznute sveže plazme, krioprecipitata i ostalih), proizvodnja medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku i njihova distribucija. Svoj razvoj Zavod zasniva na kvalitetu proizvoda i dijagnostičko - laboratorijskih usluga iz oblasti transfuzijske medicine, koji ispunjavaju zahteve i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Misija Zavoda je stalno obezbeđenje dovoljnih količina bezbedne krvi i produkata od krvi, obezbeđenje kvaliteta i efektivnosti postojećih i uvođenje novih metoda rada, proizvodnja produkata od krvi u skladu sa novim naučnim dostignućima, pružanje kvalitetnih usluga vezanih za proizvodnju medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku,uz očuvanje životne sredine i zdravlja, kao i bezbednosti na radu.

Zavod podstiče znanja, obučenost, motivisanost, nastavno-naučnu produkciju u oblasti transfuziologije, kao i inicijativu zaposlenih uz razvoj kulture timskog rada.

U nastojanju da obezbedi bezbednost krvi i produkata od krvi, visoki kvalitet usluga i medicinskih sredstava za »in vitro« dijagnostiku, Zavod utvrđuje sledeće principe politike kvaliteta i zaštite životne sredine:

  • stvaranje efektivnih i efikasnih procesa u skladu sa savremenim dostignućima transfuziologije,
  • upotreba kvalitetne opreme i sredstava za rad,
  • podsticanje stručnosti i osposobljenosti kadrova,
  • poštovanje zakona, propisa i standarda dobre transfuzijske i laboratorijske prakse,
  • promocija davalaštva krvi,
  • uspostavljanje dugoročnih kooperativnih odnosa na obostranu korist sa davaocima krvi, organizacijom Crvenog krsta, osnivačem i ostalim zainteresovanim stranama,
  • poštovanje zakonske regulative i zahteva koja se odnosi na zaštitu životne sredine, bezbednost na radu i  proizvodnju medicinskih sredstava,
  • kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga i proizvoda, efikasnosti poslovanja i zaštiti životne sredine.  

Svi zaposleni prihvataju da svoje radne obaveze izvršavaju u skladu sa usvojenom politikom integrisanog sistema menadžmenta, da je planirano i periodično preispituju, da nastoje da povećavaju kvalitet svog rada uz potpunu posvećenost poslu  i  poštovanje ovakve poslovne kulture. 

 

U Novom Sadu, 25.12.2014.

Direktor Zavoda

Dr  Radmila Jovanović