Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

Istorijat Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

Januara 1945. godine, po naredbi Sanitetskog odeljenja Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju, osnovana je u Novom Sadu transfuziološka stanica III armije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.  Avgusta 1945. godine ova stanica je reformisana i preseljena u Glavnu pokrajinsku bolnicu Vojvodine gde nastavlja sa radom za civilne potrebe. U ovom prvomZavod danas, klikni za mapu periodu rada, do 1953. godine, krv daje uzan krug plaćenih davalaca krvi a ustanova ulaže napore da uvede osnovna serološka i imuno-hematološka ispitivanja.

Od 1953. godine, zajedno sa organizacijom Crvenog krsta, počinje rad na motivaciji stanovništva za davanje krvi. Organizuju se akcije prikupljanja krvi od dobrovoljnih neplaćenih davalaca i formiraju mobilne ekipe za rad na terenu.

1963. godine Stanica za transfuziju prerasta u Zavod za transfuziju, intenzivno radi na omasovljenju davalaštva krvi, edukaciji kadra, proširivanju broja i vrste usluga i proizvoda krvi koje pruža korisnicima.

Odlukom Vlade Republike Srbije 04.01.1994. godine Zavod za transfuziju krvi postaje samostalna zdravstvena ustanova. Zavod zadržava osnovnu programsku orijentaciju koju ostvaruje prikupljanjem, testiranjem, pripremom produkata krvi i pružanjem usluga korisnicima.

 

Stečeno iskustvo i stalno usavršavanje u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima iz oblasti transfuziologije i zahtevima sistema kvaliteta, garancija su kvaliteta i pouzdanosti poslovanja Zavoda.