Tuesday the 28th - - Joomla 3.1 Templates

 

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

 

 

Завод   омогућава приступ  информацијама које су настале у раду и у вези са  радом  Завода. На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, исте ставља на увид тражиоцима информација, осим у случајевима када је одређено право ограничено  Законом или Статутом.

Приступ је омогућен:

-          општим актима Завода, уз претходно одобрење директора Завода;

-          појединачним актима из радних односа, уз претходно одобрење директора Завода;

-          записницима са седница Управног одбора Завода, уз претходно одобрење Управног одбора Завода;

-         записницима са седница Надзорног одбора Завода, уз претходно одобрење Надзорног одбора Завода;

-         записницима са седница стручних органа Завода, уз претходно одобрење   директора Завода;

-         документацији о јавним набавкама уз претходно одобрење директора Завода;

-         документацији (коресподеницја ) са надлежним државним органима уз претходно  одобрење директора Завода;

-         приговорима корисника услуга уз претходно одобрење директора Завода;

-         документацији менаџмента квалитета уз претходно одобрење директора Завода;

 

Записници са седница Управног и Надзорог одбора доступни су уз претходно одобрење Управног и Надзорног одбора, осим када су седнице биле затворене за јавност.

Приступ подацима о закљученим уговорима о пружању услуга без ограничења омогућава се само странама у уговору. За приступ овим информацијама потребан је пристанак  уговорних страна.

Ускраћен је приступ  информацијама које на основу Одредби чл.41. и 42. Статута  Завода за трансфузију крви Војводине престављају службену и пословну тајну (наведено на страни 8 ).

Ускраћен је приступ информацијама о ванредним ситуацијама