Sunday the 5th - - Joomla 3.1 Templates

 

 

         

 

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

 

 

     Врсте информација које поседује Завод су:

-         докуметнација о имовини Завода

-         документација о средствима рада Завода

-         општи акти Завода

-         појединачни акти из радних односа

-         записници са седница Управног и Надзорног одбора Завода

-         записници са седница стручних органа Завода

-         закључени уговори о пружању услуга

-         документација о јавним набавкама

-         документација (коресподенција ) са надлежним државним органима

-         приговори корисника услуга

-         документација менаџмента квалитета.