Sunday the 5th - - Joomla 3.1 Templates

 

 

 

 

   ПОДАЦИ О  ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

 

 

 

 

УКУПНА БРУТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА  ЈУЛ  2019. ГОДИНЕ 

ДИНАРА.

 

НАКНАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЗА ЈУЛ

2019. ГОДИНЕ У БРУТО ИЗНОСУ  ДИНАРА.