Tuesday the 28th - - Joomla 3.1 Templates

 

 

УСЛУГЕ КОЈЕ УСТАНОВА ПРУЖА

 

 

Завод у складу са делатношћу утврђеном Законом о здравственој заштити, Уредбом о прикупљању крви и Законом о трансфузиолошкој делатности пружа следеће здравствене услуге:

1.      Услуге  по упуту изабраног лекара примарне здравствене заштите.

2.      Услуге по упутима здравствених установа секундарног и терцијарног

       нивоа за лица на стационарном лечењу.

3.      Услуге на лични захтев.