Tuesday the 28th - - Joomla 3.1 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

01.11.2022.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  01.11.2022. године

510.884.639,45

динара

1.

Стање претходног дана 31.10.2022.године

509.663.988,74

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплатe

1.617.981,15

динара

5.

Исплаћено01.11.2022. године

397.330,44

динара

5. a

Доспеле обавезе

27.616,04

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

369.714,40

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

 

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара