Tuesday the 30th - - Joomla 3.1 Templates

 

EFI

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE STEKAO RESERTIFIKACIJU OD STRANE EVROPSKE FEDERACIJE ZA IMUNOGENETIKU –EFI

Evropska Federacija za Imunogenetiku je međunarodna evropska organizacija u oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti organizovana sa ciljem da se unapredi imunogenetika kao medicinska disciplina i da se standardizuju tehnike i kriterijumi za akreditaciju laboratorija u ovoj oblasti.hla14

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine učestvuje u mnogim kliničkim aktivnostima poput transplantacije solidnih organa, transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, imunogenetici, transfuziji krvi i drugim oblastima, izvođenjem različitih testova, pružanjem medicinskih konsultacija, sarađujući sa brojnim timovima i pojedincima na nacionalnom i međunarodnom nivou, vodeći računa o kvalitetu usluga pruženih pacijentima. Neophodna tačnost, znanje, efikasnost, efektivnost, poverljivost, najniži stepen rizika od  nastanka greške i zajednički "jezik" u smislu primene jedinstvenih standarda među laboratorijama iz oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti, su obezbeđeni kroz dobro pripremljen program akreditacije.

U 2014. Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine  je obnovila EFI akreditaciju sa sertifikacijom i uvođenjem u rutinski rad novih tehnika u okviru kategorija EFI akreditacije: transplantacija organa, transplantacija matičnih ćelija hematopoeze, studije asocijacije sa bolestima i transfuzija.

Prednosti EFI akreditacije i sertifikacije za Laboratoriju za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine su: obezbeđivanje pouzdanih rezultata, izbegavanje grešaka i neusaglašenosti, obezbeđivanje kompetentnosti i samopouzdanja u radu, uzajamno poređenje rezultata sa drugim akreditovanim laboratorijama, poboljšanje uslova rada, učešće zaposlenih u obrazovnim aktivnostima, održavanju visokog nivoa edukacije, saradnja sa drugim naučnim akreditovanim odeljenjima, poboljšanje efikasnosti, modernizaciju procesa (organizacija, način rada), sticanje konkurentske prednosti, povećanje poverenja pacijenata i svih primaoca usluga, unapređenje kvaliteta usluga, sticanje afirmacije na međunarodnom nivou i promocija poverenja korisnika usluga.

Prof. Svetlana Vojvodić

dugmeser