Saturday the 23rd - - Joomla 3.1 Templates

 

 

Dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spašavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na sledećim principima:

  • Dobrovoljnost
  • Anonimnost
  • Neplaćenost
  • Solidarnost
 

 

Budi davalac krvi