Štampa

 

 

Akcije davanja krvi

 Namensko vozilo za prikupljanje krvi

 

Krv mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godinaukoliko zadivoljavaju određene medicinske uslove Pozivamo Vas da sae pridružite kao davalav krvi ili kao naš saradnik na terenu Prva akreditovana laboratorija za tipizaciju tkiva u Srbiji
hla14m