Štampa
Nedeljni raspored akcija 

 

  
Krv mogu dati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina ukoliko zadovoljavaju određene medicinske uslove. Pozivamo Vas da nam se pridružite kao davalac krvi ili kao naš saradnik na terenu. Prva EFI akreditovana laboratorija za tipizaciju tkiva i organa u Srbiji
hla14m
Mogu dati krav ako...   Volonteri.... EFI akreditacija