Sunday the 23rd - - Joomla 3.8 Templates

SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU  KRVI KIKINDA

Služba za transfuziju krvi Kikinda radi u sklopu Opšte bolnice “Kosta Sredojev- Šljuka” Kikinda - adresa Đura Jakšića 120.

Služba ima    zaposlenih:  1 lekara specijaliste hematolog, 9 tehničara sa V stepenom iz transfuziologije, 1 lanoratorijski tehničar, 2 tehnička osoblja.

Pored prikupljanja krvi, testiranja, pripreme  komponenata od krvi i izvođenja laboratorijskih analiza potrebnih za uspešnu i bezbednu primenu transfuzije krvi Služba vrši i prenatalnu zaštitu trudnica.

Rad sa davaocima u prostorijama službe odvija se  od  7-11  svaki radni dan.

Akcije na terenu Službe za transfuziju krvi Pančevo prema godišnjem planu akcija više>>>

Kontakt osoba:  načelnik službe dr Srbislava Drndarski