Saturday the 30th - - Joomla 3.9 Templates

 

 

 

Upravni odbor Republičkog fonda za zragvstveno osiguranje, na sednici održanoj 20.03.2014. godine, doneo je Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, broj 450-1479/14. Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 36 od 28.03.2014. godine, i stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 29.03.2014. godine.

  

Red.br Šifra Naziv usluge Vrednost
1 L026104 Anti MICA antitela - LUMINEX  3.600,11
2 L026112 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela 8.526,29
3 L026120 Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela - ELISA  9.877,13
4 L026138 Ispitivanje anti-HLA antitela klase klase II  5.094,92
5 L026146 Ispitivanje anti-HLA antitela klase I  4.172,12
6 L026153 Ispitivanje izotipa Ig anti-HLA antitela - CDC 2.843,94
7 L026161 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase klase II - ELISA  13.520,34
8 L026179 Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase I - ELISA  16.510,83
9 L026187 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC 1.454,01
10 L026195 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II  3.512,48
11 L026203 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II - ELISA  2.923,22
12 L026211 Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC 1,00
13 L026229 Ispitivanje specifičnosti anti-HLA, antitela klase I (panel 60 različitih fenotipova HLA) - CDC 2.028,29
14 L026260 Molekularna tipizacija DP1* gena testovima niske rezolucije 4.968,31
15 L026294 Molekularna tipizacija HLA -A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  5.181,50
16 L026302 Molekularna tipizacija HLA- B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  2.616,52
17 L026310 Molekularna tipizacija HLA -B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  5.716,93
18 L026328 Molekularna tipizacija HLA -C* - PCR SSP  3.753,16
19 L026336 Molekularna tipizacija HLA- C* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  2.589,66
20 L026344 Molekularna tipizacija HLA -DQB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  7.254,37
21 L026351 Molekularna tipizacija HLA -DQB1* testovima visoke rezolucije - PCR SSP  3.011,91
22 L026369 Molekularna tipizacija HLA -DRB1* - PCR SSP  4.612,49
23 L026377 Molekularna tipizacija HLA DRB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  2.829,68
24 L026385 Molekularna tipizacija HLA DRB3*/4*/5* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  2.587,82
25 L026393 Molekularna tipizacija HLA-A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP  2.589,62
26 L026401 Molekularna tipizacija HLA-B*27 gena  1.015,02
27 L026427 Molekularna tipizacija KIR gena 3.063,33
28 L026443 Molekularna tipizacija NHA gena  4.707,87
29 L026450 Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I - CDC 2.794,68
30 L026468 Serološka tipizacija HLA klase I - CDC 3.850,03
31 L026492 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa separisanim T ili B limfocitima - CDC 1.477,55
32 L026500 Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa ukupnim limfocitima - CDC 2.804,33
33 L026518 Unakrsna reakcija HLA Cross-match u serumu - protočnom citofluorimetrijom 2.121,49
34 L018325 Molekularna tipizacija ABO gena - PCR-SSP metod 1.389,62
35 L018333 Molekularna tipizacija CDE gena - PCR-SSP metod 1.389,62
36 L018341 Molekularna tipizacija HPAgena - PCR-SSP metod 1.406,16
37 L018358 Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy gena- PCR-SSP metod 1.389,62
38 L018366 Molekularna tipizacija Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena - PCR-SSP metod 1.712,98
39 L018374 Molekularna tipizacija MNSs gena - PCR-SSP metod 1.223,88
40 L018408 Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena - PCR-SSP metod 1.078,58
41 L018473 Specifičnost antitrombocitna antitela - ELISA 2.436,83
42 L018234 Antitrombocitna antitela - ELISA 1.028,90
43 L018168 ABO krvna grupa - pločica 114,52
44 L018176 ABO podgrupa - epruveta 254,72
45 L018192 ABO/RhD krvna grupa - epruveta 280,75
46 L018226 Adsorpcija eritrocitnih antitela 272,62
47 L018242 Elucija eritrocitnih antitela  256,68
48 L018259 Elucija eritrocitnih antitela - toplotna elucija 1,00
49 L018275 Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca - epruveta 222,05
50 L018283 Interreakcija, eritrociti davaoca i serum primaoca - mikroepruveta 541,15
51 L018309 Ispitivanje posttransfuzijske reakcije - epruveta 1,00
52 L018317 Kompletna interreakcija - mikroepruveta 1,00
53 L018416 Monospecifican direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta 288,21
54 L018457 Polispecifičan direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta 148,58
55 L018481 Tipizacija antigena A1 - epruveta 164,89
56 L018507 Tipizacija antigena Cw - epruveta 217,96
57 L018523 Tipizacija antigena Fya - epruveta 376,87
58 L018549 Tipizacija antigena Fyb - epruveta 376,87
59 L018564 Tipizacija antigena H - epruveta 152,87
60 L018580 Tipizacija antigena Jka - epruveta 376,87
61 L018606 Tipizacija antigena Jkb - epruveta 376,87
62 L018622 Tipizacija antigena K - epruveta 199,73
63 L018630 Tipizacija antigena k - epruveta 334,63
64 L018663 Tipizacija antigena Lea - epruveta 300,55
65 L018689 Tipizacija antigena Leb - epruveta 300,55
66 L018713 Tipizacija antigena M, epruveta 369,59
67 L018721 Tipizacija antigena N - epruveta 419,19
68 L018747 Tipizacija antigena P1 - epruveta 280,40
69 L018762 Tipizacija antigena S - epruveta 266,74
70 L018770 Tipizacija antigena s - epruveta 378,07
71 L018812 Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C,c,E,e) - epruveta 1.802,00
72 L018838 Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema po antigenu - epruveta 1.080,84
73 L018879 Tipizacija RhD antigena - epruveta 219,19
74 L018911 Tipizacija RhD Weak antigena - epruveta 359,86
75 L018945 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - mikroepruveta 489,91
76 L018952 Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG medijumu - mikroepruveta 270,86
77 L018960 Identifikacija eritrocitnih antitela AHG medijum - epruveta 487,60
78 L018978 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - epruveta 521,21
79 L018986 Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - mikroepruveta 338,23
80 L019000 Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - epruveta 563,56
81 L019034 Indirektan Coombs-ov test (IAT) - mikroepruveta 219,95
82 L019042 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - epruveta 131,73
83 L019059 Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - mikroepruveta 168,98
84 L019109 Titar anti-A antitela u serumu - epruveta 1,00