Štampa

 

 

SLUŽBA ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA

Načelnik službe: Dr Nataša Milosavljević Knežević, specijalista transfuziolog

Zaposleni:

1 diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar

1 visoki biomedicinski tehnolog

Broj telefona odeljenja: 021 4877 964

Poštujući savremenu transfuziološku doktrinu, principe dobre laboratorijske i dobre proizvođačke prakse, Odsek za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta je, u svim procesima rada Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, još 1998.godine uspostavio sistem upravljanja kvalitetom saglasno zahtevima standarda ISO 9001, a od 2001.godine i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i sertifikovao ih od strane nemačke sertifikacione kuće TUV NORD iz Essena.

Shvatajući uspostavljene sisteme kao značajnu podršku u podizanju kvaliteta, sigurnosti i bezbednosti procesa rada, Odsek sprovodi aktivnosti na njihovom  održavanju i stalnom unapređenju putem:

U delokrug rada Službe spadaju i laboratorijska ispitivanja koja se sprovode u okviru kontrole kvaliteta produkata od krvi i praćenja kvaliteta krvi i procesa rada, saglasno Preporukama Evropskog Saveta što obuhvata: