Friday the 15th - - Joomla 3.9 Templates

 

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU I DRUGU DIJAGNOSTIKU

Načelnik službe: -

Glavni tehničar službe: Dragica Strajnić, laboratorijski tehničar sa V stepenom iz transfuziologije

Broj telefona laboratorija: 021 4877 963, 4877 968, 4877 969


 

Osnovna delatnost Službe po laboratorijama:

1)       Laboratorija za imunohematološka ispitivanja

-          imunosreološka ispitivanja krvno grupnih sistema pacijenata

-          imunohematološka ispitivanja

-          ispitivanje spornih imunohematoloških slučajeva

2)       Laboratoriaj za prenatalna ispitivanja

-          imunoserološka ispitivanja krvno grupnih sistema trudnica

-          imunohematološka ispitivanja trudnica (dijagnoza i prevencija)

3)       Laboratorija za tipizaciju tkiva

-          imunoserološka ispitivanja tkivno podudarnih antigena(HLA)

-          molekularna DNA tipizacija (HLA)

-          ispitivanje anti-HLA antitala

-          cross match (unakrsna reakcija)

-          veštačenje spornog roditeljstva