Sunday the 31st - - Joomla 3.9 Templates

 

 

Јavne nabavke  2020.  godine

 

Rb.nab. Naziv javne nabavke Dokumentacija

Datum objavljiv.

Datum otvaranja

JN 80/20 Pokloni za davaoce konkursna dokumentacija 29.05.2020 29.06.2020

JN 75/20 Usluge održavanja softvera konkursna dokumantacija 08.05.2020 14.05.2020

JN 74/20 Medicinski materijal (kese za krv i vakum epruvete) Konkursna dokumentacija 16.04.2020 18.05.2020

JN 73/20 Mlečne čokoladice Konkursna dokumentacija 08.04.2020 16.04.2020

JN 71/20 Serumi za imunohematološka ispitivanja

Konkursna dokumentacija

Odluka

 26.03.2020 06.04.2020

JN 61/20 Slani keks i kreker i mlečne čokoladice Konkursna dokumentacija 12.03.2020 19.03.2020

JN 62/20 Negazirana voda

Kinkursna dokumentacija

Odluka

12.03.2020 20.03.2020

JN 63/20 Kancelarijski materijal Konkursna dokumentacija 12.03.2020 23.03.2020

JN 67/20 Potvrdni testovi Konkursna dokumentacija 17.03.2020 16.04.2020

JN 65/20 Usluga skuljanja, transpirta i tretmana mediconskog otpada Konkuesna dokumentacija 13.03.2020 25.03.2020

JN 64/20 Mesdicinska sredstva i reagensi za imunohematološko testiranje uzoraka krvi dobrovoljnih davalava krvi (DDK)  automatizovanim postupkom za rad na aparatu Qwalus-metodom u mikroploči Konkursna dokumentacija 13.03.2020 13.04.2020

JN 69/20 Materijal za HLA Konkursna dokumentacija 20.03.2020 20.04.2020