Friday the 2nd - - Joomla 3.1 Templates

 

Јavne nabavke  2019.  godine

 

 

Rb.nab. Naziv javne nabavke Dokumentacija

Datum objavljiv.

Datum otvaranja

JN 61/19 Medicinska sredstva i reagensi za imunohematološko testiranje uzoraka krvi dobrovoljnih davalaca krvi - metodom u mikroploči Konkursna dokumentacija 20.12.2019 25.12.2019

JN 62/19 Medicinska sredstva i reagensi za imunohematološko testiranje uzoraka krvi dobrovoljnih davalaca krvi - metodom u mikroepruveti Konkursna dokumentacija 24.12.2019 23.01.2020

JN 55/19 Usluge slanja SMS poruka Konkursna dokumentacija 18.11.2019 27.11.2019

JN 54/19 Usluge osiguranja

Konkursna dokumentacija

odluka

15.11.2019 25.11.2019

JN 52/19 Usluge održavanja sofrvera Konkursna dokumentacija 30.10.2019 8.11.2019

JN 44/19 Štampani materijal

konkursna dokumentacija

Odluka

11.10.2019 21.10.2019

JN 38/19 Teretno vozilo sa 5 mesta za sedenje

konkursna dokumentacija

Odluka

16.09.2019 25.09.2019

JN 31/19 Poklon za davaoce

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka

19.07.2019 29.07.2019

JN 30/19 Kombi 8+1

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi

10.07.2019 19.07.2019

JN 27/19 Podna transfizijska centrifuga sa hlađenjem kapaciteta 15x550 ml i zamrzivači za brzo zamrzavanje plazme na -800 C (blastfreezer)

Konkursna dokumentacija

Odluka

10.06.2019 10.07.2019

JN 25/19 Medicinski potrošni materijal konkursna dokumentacija 23.05.2019 03.06.2019

JN 24/19 Automatske vage mešalice za krv sa kutijama za transpotr i bar kod čitačem

Konkursna dokumentacija

Odluka

22.05.2019 31.05.2019

JN 23/19 Tečni azot sa uslugom punjenja

Konkursna dokumentacija

Odluka

7.05.2019 17.05.2019

JN 20/19 Reagensi za laboratoriju za tipizaciju tkiva

Konkursna dokumentacija

Odluka

16.04.2019 16.05.2019

JN 17/19 Slani keks

Konkursna dokumentacija

Odluka

10.04.2019 18.04.2019

JN 12/19 Materijal za medicinske testove (kese za krv i vakum epruvete)

Konkursna dokumentacija

Odluka

19.03.2019 19.04.2019

JN 10/19 Materijal za laboratorijske testove (serumi)

Konkursna dokumentacija

Odluka

11.03.2019 21.03.2019

JN 11/19 Usluge tretmana, sakupljanja i transporta medicinskog otpada

Konkursna dokumentacija

Odluka

12.03.2019 22.03.2019

JN 9/19 Kitovi za primenu PCR-SSP i Luminex tehnika

Konkursna dokumentacija

Odluka

05.03.2019 04.04.2019

JN 8/19 Mlečne čokoladice i negazirana voda

Konkursna dokumentacija

Odluka

01.03.2019 11.03.2019

JN 4/19

Тestovi za transmisivne bolesti

Коnkursna dokumentacija

Odluka

21.02.2019

25.03.2019


JN 5/19 Мedicinska sredstvai reagensi za imunohematološko testiranje uzoraka krvi pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi-metodom u mikroepruveti

Кonkursna dokumentacija

Odluka

25.02.2019 27.03.2019

JN 6/19 Мedicinska sredstva i reagensi za imunohematološko testiranje  uzoraka krvi dobrovoljnih davalaca krvi-netodom u mikroploči

Кonkursna  dokumentacija

Odluka

25.02.2019 27.03.2019