Wednesday the 22nd - - Joomla 3.9 Templates

 

 

 

Јавне набавкe 2018.  године

ЈН 1/18    Материјал за лабораторијске тестове (серуми)

ЈН 2/18     Услуге третмана, сакупљања и транспорта медицинског отпада

ЈН 3/18     Медицинска средства и реагенси за имунохематолошко тестирање узорака крви пацијената и добровољних давалаца крви - методом у микроепрувети

ЈН 4/18     Китови за примену PCR-SSP и Luminex техника и пратећи материјал

ЈН 7/18   Серолошки тестови за маркере трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви имуноензимском  методом 

ЈН 8/18    Материјал за даваоце

ЈН 6/18    Тестови за маркере трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви

ЈН 5/18   Серолошки тестови за маркере трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције

ЈН 20/18     Материјал за лабораторијске тестове (серуми)

ЈН 13/18     Реагенције за ХЛА лабораторију

ЈН 21/18    Медицинска средства и реагенси за имунохематолошко тестирање узорака крви добровољнух давалаца крви - методом у микропличи

ЈН 18/18    Медицински потрошни материјал

ЈН 23/18    Азот за крио

ЈН 20/18     Материјал за лабораторијске тестове (серуми)

ЈН 24/18    Материлал за даваоце, кекс и чоколадице

JН 25/18     Материјал за даваоце

ЈН 31/18    Наменско возило за прикупљање крви

ЈН 32/18    Услуге одржавањa софтвера

ЈН 35/18     Услуге одржавања софтвера

ЈН 36/18    Услуге осигурања имовине, запослених и добровољних давалаца крви