Sunday the 31st - - Joomla 3.9 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

 19.05.2020.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  19.05.2020. године

241.444.791,02

динара

1.

Стање претходног дана 18.05.2020.године

238.969.615,15

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

2.158.125,00

динара

4.

Остале уплате

449.250,00

динара

5.

Исплаћено19.05.2020. године

132.199,13

динара

5. a

Доспеле обавезе

132.199,13

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

 

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара