Štampa

24.09.2012. Odeljenje za tipizaciju tkiva je akreditovano od strane Evropske federacije za imunogenetiku(EFI-EUROPEN FEDERATION FOR IMMUNOGENETICS)

Prednosti i koristi od EFI akreditacije

1.     Naš cilj je da ponudimo kompletno integrisane podatke o praćenju svih usluga koje pružamo, da održimo i promovišemo EFI standarde i da EFI akreditacijom poboljšamo efikasnost i napredak laboratorije za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

Sertifikat možete videti klikom na sliku: