Sunday the 22nd - - Joomla 3.9 Templates

Завод за трансфузију крви Војводине – Нови Сад

Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад

Подрачун:840-568661-84

16.08.2019.година

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ

У ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

НА ДАН  16.08.19. године

63.987.182,82

динара

1.

Стање претходног дана15.08.2019.године

63.987.182,82

динара

2.

Остале уплате-партиципација

 

динара

3.

Остале уплате-РФЗО

 

динара

4.

Остале уплате

 

динара

5.

Исплаћено16.08.2019. године

188.545,50

динара

5. a

Доспеле обавезе

141.565,50

динара

5. б

Зараде запослених

 

динара

5. в

Превоз запослених

 

динара

5. г

Отпремнина

 

динара

5. д

Боловање

 

динара

5. ђ

Дневнице

46.980,00

динара

5. е

 

 

динара

5. ж

 

 

динара

5. з

 

 

динара

5. и

 

 

динара

5. ј

 

 

динара

У К У П Н О:

 

динара